Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Lời mời xem Picasa Web Albums CUOI NHAT&ANH của muahedolua.72


Kính gởi các anh, các bạn một ít hình đám cưới con của Huy 72. Xin cùng chia  sẻ niềm vui với Huy. Đã là ông Ngoại rồi, giờ này năm sau chắc sẽ lên chức ông Nội nữa...
cảnh 72.
Bạn được mời xem anbom ảnh của muahedolua.72: CUOI NHAT&ANH
CUOI NHAT&ANH
14-05-2011
bởi muahedolua.72Không có nhận xét nào: