Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Chia buồn với gia đình Huấn
Nhận được tin buồn từ Phú Yên, Việt Nam
Thân mẫu của bạn Nguyễn Đình Huấn lớp SB72

Cụ bà :Martha Huỳnh Thị Giảng
Sinh năm 1930.
Đã về với Chúa lúc 5 giờ ngày 8/7/2014 tại Sơn Nguyên-Sơn Hoà- Phú Yên
 hưởng thọ 84 tuổi.

Gia đình Sao Biển 72 xin chia buồn cùng bạn Nguyễn Đình Huấn.
Xin cầu nguyện nhiều cho linh hồn Cụ Martha


Thành Kính
Gia Đình Sao Biển 72Mụ Béo Phiêu Lưu Ký

Vài hình ảnh Thắng Mụ Béo đi Sơn Hòa - photo courtesy of Thắng Bạch Phiến..:)