Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Viếng mộ


Hôm nay, 19/5/2020, giỗ giáp năm cha giáo Tadéo Phan Đình Tạc.
Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện!
Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Chia buồn với bạn Phạm Xuân Thắng


Nhận tin buồn từ Di Linh - Lâm Đồng
Thân phụ của  Phạm Xuân Thắng SB 72
Cụ ông Giuse Phạm Xuân Mai
Sinh năm 1925

Đã được Chúa gọi về lúc 11 giờ 50' ngày 18/5/2020 
tại xã Hòa Ninh - Di Linh - Lâm Đồng. 

Xin chia buồn cùng bạn Thắng và tang quyến.
Xin hiệp ý cầu cho linh hồn cụ Giuse sớm hưởng kiến thánh nhan.