Thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2015

NGÀI LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TA.

NGÀI LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TA.
Cảm hứng sáng tác từ công việc phục vụ Tin Mừng cho người nghèo và những người bị bỏ rơi, của các Lm Dòng Chúa Cứu Thế VN.


Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2015

Mừng Ngày Hội Ngộ Gia Đình Phạm Công Tâm


Anh em 72,

Bác Sinh, bác Định và mình ăn tiệc hội ngộ với gia đình Tâm.
Con trai Tâm (Trần Văn Công), vợ Tâm (Trần Thị Tuyết Nhung, nhân vật chính, bác Định và bác Sinh.
Bác Tâm ra tù tháng 3 năm 2015.
Sau gần 23 năm lao tù.