Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013


Thánh lễ Tạ Ơn & Tất Niên tại Toà Giám mục Nha Trang

Anh em SB72 dự lễ tất niên tại Toà Giám Mục Nha Trang Chủ Nhật 3/2/2013

Đức Cha Giu-Se , cha giám đốc ĐCV Sao Biển Phê-Rô Phạm Ngọc Phi, cha giám đốc Tiểu chủng viện Lâm Bích J.B. Ngô Đình Tiến Sb 69/70, cha giáo Alexis Nguyễn Thạch Ngọc, cha Phê-Rô Trần Bá Ninh quản lý ĐCV, cha giáo sư ĐCV Đôminicô Mai Xuân Vĩnh Sb 73, cha giáo sư ĐCV Don Bosco Cao Tấn Phúc Sb 62, cha quản lý TGM Đôminicô Nguyễn Công Đắc

Đức Cha Giu-Se chúc tết và lì xì

Hình lưu niệm

2 anh em SB72

Toà Giám mục Nha Trang

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Chúc Tết

Anh em SB72 cùng các anh em cựu chủng sinh Sao Biển đi thăm chúc tết  cho các cha giáo tại Nha Trang đang nghĩ dưỡng tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Nha TrangNhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Nha Trang tại 12 Bãi Dương, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha Trang.

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Thăm Mộ Cha ngày tết

Anh em SB72 ghé thăm mộ dâng huơng cho quý Cha Giáo đang an nghỉ tại Nghĩa Trang Phục Sinh Giáo Xứ Ba Làng.
Mộ của 5 Cha là : Cha Ban; Cha Sinh; Cha Bút; Cha Bích và Cha Đông.
Thắng BP