Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Chúc Mừng con Gái Đông

 Đông gả con gái và anh em SB72 tụ tập chúc mừng tại Dallas ngày 6/17/2017Caroline Bùi Trúc Nhi & Joel Lee FigueroaChúc mừng gia đình Đông.
Vài hình ảnh Đám Cưới con Gái Đông và Tân Lớp Trưởng SB72 tại Dallas


Trước thánh lễ hôn phối

Vườn nhà Đông

Tại nhà Đông
Tiệc cưới

Tại tiệc cưới, với anh Khang và anh Hiệp
Bầu lớp trưởng SB72

Tân bố già SB72

Tại nhà PhúAnh em coi thêm hình tại đây:
https://photos.google.com/share/AF1QipNB9RlKWCPTNDsB2-4ktMF0ZKYzSP4Ye7f7flj0Ilog5wyEx29yLQuj-zSHPq3ZvQ?key=TXpZZUxRa0FxYjdrS0k4blY0UFNZaWRjc0lTUml3