Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Chia buồn với bạn Trần Văn KhoaTin mới nhận từ Phước Thiện

Bà cố Maria Madalena Lê Thị Thanh

Sinh năm 1931
Là thân mẫu của Rev Trần  Văn Trợ SB 68 và Trần Văn Khoa SB 72

Đã được Chúa gọi về hôm nay, ngày 17/11/2019.
Xin chung lời cầu nguyện cho bà cố Maria Madalena!Anh em SB 72 xin chân thành chia buồn cùng Rev Trần Văn Trợ SB 68 và bạn Khoa SB 72.
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa và Lòng Từ Ái của Mẹ Maria, 
sẽ dẫn đưa Bà cố Maria Madalena được hưởng phúc Thiên Đàng muôn đời.