Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

Chào các bạn

Mình là Thắng mụ béo đây. Bảo mới đăng ký cho mình địa chỉ email là mubeosb72@yahoo.com.vn. Nhờ Hưng cho vô group địa chỉ của anh em SB 72 để đọc thư cho vui.
Thắng


Hỗ trợ Tìm kiếm nay đã có trên Yahoo! Thanh công cụ. Tải ngay.
http://vn.toolbar.yahoo.com/

Hinh Tieu Hoi Ngo

Các bạn thân mến!
Ngày Chúa Nhật 15 tháng 3, anh em nội địa có một cuộc tiểu hội ngộ bất mngờ không hề báo trước. Tháng và Dương từ Nha Trang hẹn Hà ở Hộ Diêm lên nhà Việt ỏ Phi Nôm. Trong hành trình có ghé qua nhà Bảo. Thế là, Bảo-Hà-Dương-Thắng trên 2 chiếc xe máy lên thẳng nhà Việt nhậu nhẹt và ở lại một đêm. Lên đến nơi đã gặp sẵn Thắng mụ béo ở đó do Việt đón về lúc sáng trên đường đi từ Saigon về nhà. Sáng 16, cả cbọn kéo nhau xuống Công ty Phú An để Happy Birthday tó du TGĐ Định Ròm. Nhân đây, gửi AE mấy tấm hình xem chơi, trong đó có chân dung Thắng Mụ Béo.
Reporter Cáo Già