Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Thiệp mời.
Thân gửi anh em thiệp mời đám cưới con của bác Thắng béo.
Anh em 72 cố gắng thu xếp thời gian để tham dự cho vui!

Nguyễn Đức Thắng 72