Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Lễ Kim khánh Linh Mục của Cha giáo Nguyễn Thạch Ngọc

Anh em SB72 cùng về tham dự lễ Kim khánh Linh Mục của Cha giáo Alexis Nguyễn Thạch Ngọc tại Thánh Đường Giáo xứ Chợ Mới vào ngày thứ Ba 19 tháng 6 năm 2012.
Không có nhận xét nào: