Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Giáo Xứ Gò Muồng

Bà cố ANNA TRƯƠNG THỊ LAN, thân Mẫu của cha  Phi, Giám Đốc ĐCV Sao Biển, và cha Lê, Quản Xứ Ba Làng, đã qua đời tại Ninh Hòa. Bao nhiêu người tuôn về dự lễ tang. Ngôi nhà thờ Gò Muồng hôm nay thật đông đảo, có lẽ chưa bao giờ trọng thể như vậy. 
Đây là vài tấm hình buổi thánh lễ an táng, do Thắng SB72 chụp lại 

Con đường từ nhà xứ qua nhà thờ hôm nay được che mái, lót gạch
Các cha đang chờ, chuẩn bị cử hành thánh lễ

Cha Thanh, từng làm Cha xứ Gò Muồng bao nhiêu năm, cũng có mặt  

Các cha ngồi chật nhà thờ

Các thầy Đại Chủng Viện Sao Biển cùng về

Cựu chủng sinh Sao Biển cũng có mặt

Cha Tạc, cha xứ Gò Muồng đang rảy nước thấy lên quan tài bà cố.
 Trong hình ngoài hai cha Phi và cha Lê (choàng khăn tang trắng), còn có các Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, và Matthêu Nguyễn Văn Khôi

Con đường trước nhà thờ

Nhà thờ Gò Muồng hôm nay

Chưa bao giờ con đường này có nhiều xe như vậy

Không có nhận xét nào: