Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Hiệp thông

Kính anh em và gia đình! Sáng nay 1/11/2018 Định và Thắng đã đến thăm Cha Cần, cha Tín và cha Tạc. Sau khi thăm hỏi và đã nhờ cha Tạc cầu nguyện cho gia đình SB 72 của chúng ta. Ngày mai , ngày 2/11/2018 mời anh em cùng gia đình hiệp thông và cầu nguyện cho nhau lúc 8 giờ. Chúc anh em và gia đình luôn vui khỏe và bình an!
Trần Quốc Định
 Nguyễn Đức Thắng