Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Tin vui từ Cần Thơ và Sài Gòn.Đám cưới con bác Túc ken.
Và thiệp mời đám cưới con bác Tâm bánh mì!
Xin chung vui cùng gia đình hai bác!

Nguyễn Đức Thắng 72