Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ


Hôm nay thấy lại tấm hình chụp tương người lính của quân trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế đứng trên triền núi mà tụi mình vẫn thấy từ trường Sao Biển...Mình vẫn không biết rỏ ràng tượng người lính này như thế nào lúc ấy. Chỉ là một tượng trắng nhỏ xíu ban ngày, một đốm sáng mỗi đêm.. cho tới lúc thấy trên mạng mới đây... Không nhớ của website nào, của ai...xin miễn thứ

 Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ

photo courtesy of Hoi Ai Huu Quan truong Dong De.
Tượng người lính là chấm trắng trên đỉnh núi bên trái
Tượng người lính là chấm trắng bên phải cột cờ

Em nằm xõa tóc đợi chờ anh

Trường Sao Biển ngày xưa, cạnh quân trường Đồng Đế

Không có nhận xét nào: