Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Những Con Bò của cha Augustino Nguyễn Viết Chung

Tình cờ quen Cha Augustino Nguyễn Viết Chung qua một người bạn. Cha Chung là một bác sĩ y khoa, dấn thân làm Linh Mục để theo đuổi ước vọng giúp đở những người bịnh tật cơ hàn, hiện cha đang là cha chính xứ và là bác sĩ của những làng nghèo huyện Kon Rẩy, tỉnh Kon Tum. Các bạn có thể tìm hiểu thêm cuộc đời cha trên mạng.

Xin chia xẻ một câu chuyện và vài hình ảnh này…

*

Hỏi: Em hay thấy anh chụp hình mấy con bò, có phải là trong chương trình giảm nghèo phải không anh? Hay có câu chuyện gì em không biết?

Cha Augustino Chung: Đã mười năm nay anh nhờ ân nhân giúp cho người thiểu số nuôi bò cái. Anh mua bò cái cho họ nuôi. Bò đẻ được hai con bê. HaI CON BÊ LÀ CỦA HỌ HOÀN TOÀN. Sau đó, anh lấy lại bò cái giao cho người khác. Bò bịnh thì anh lo chữa bịnh cho bò. Bò chết thì anh chịu hoàn toàn. Vậy mà có những người nuôi lười lắm, con bò để ốm gầy trơ xương. Anh chụp hình với bò mỗi khi anh đi kiểm tra. Mục đích để theo dõi sự phát triển và báo cáo cho ân nhân.

*
Các bạn có biết làm sao để có thêm những con bò như thế này để giúp cha một tay không?

 
con đường đi thăm con chiên xã Tân Lập

con đường đi thăm con chiên xã Tân Lập


Kon Rẩy, Kon Tum


Không có nhận xét nào: