Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

"Nông Trại" của Tú

Cuối tuần vừa qua mình lên thăm gia-đình Tú (từ nhà mình lên Tú khoảng 500km) Cách đây mấy tháng Tú có về VN chơi nên rất nhiều chuyện để kể.
 
AE thấy hình sau nhà Tú có giống VN không? Hắn trồng trọt và nuôi đủ thứ cả. Thấy ớt Tú trồng mình lại nhớ đến Dũng petit. Mình phải phục Tú luôn. Rất siêng năng và chịu khó.
Đặc biệt hơn cả, là kỳ vừa rồi trở lại VN, Tú có học cách làm tiết canh vịt theo kiểu Lê-tú-Bổ. Nhưng phải giết hai con vịt mới lấy được máu để làm tiết canh (con thứ cũng xem đông) Vài hàng tham tất cả AE.
 
Mình đang đi làm và phải trở lại công việc.
 
  
Thân,
Đông


  Mời anh em coi thêm hình ở đây:

Không có nhận xét nào: