Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Trưởng Lớp SB72 Hải Ngọai, Nhiệm Kỳ 2010-2012

Anh em thân mến:

Sao Biển 72 hải ngọai vừa hòan tất cuộc bầu cử. Xin trân trọng giới thiệu trưởng lớp SB72 hải ngọai nhiệm kỳ 2010-2012: Nguyễn Đức Dũng, tức Dzũng Noir, gốc Ba Làng choa, hiện ngụ tại Seattle.
Email: dzungducnguyen@yahoo.com

Dzũng Noir sẽ bắt đầu nhiệm kỳ ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ mùng 8 tháng 9, năm 2010.

Xin chúc mừng, chúc mừng

HưngKhông có nhận xét nào: