Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Sống Lại Lần Hội Ngộ Sao Biển 2008 - Lê Hồng Bảo

Video này do Lê Hồng Bảo SB72 quay lần hội ngộ Cựu Sao Biển 2008. Tới hôm nay xin cống hiến bạn bè để ôn lại ngày vui xưa.
Video này sẽ đuợc phân ra nhiều phần để có thể post lên Youtube.
Xin mời các bạn ghé coi.


 
Phần 1: Ngày Thứ Nhất,  SB72 Trước Hội NgộPhần 2: Ngày Thứ Nhất, Về Lại Trường Xưa


Phần 3: Ngày Thứ Nhất, Gặp Gở
 

Phần 4: Ngày Thứ Hai - Hội Ngộ

 
Phần 5: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ
 

Phần 6: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (tiếp tục)
 

Phần 7: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (tiếp tục)


Phần 8: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (tiếp tục - chưa post đuợc)


(các phần sau này video không đuợc rỏ, hình ảnh và âm thanh không khớp nhịp,  nhưng sẽ tải nhanh hơn. Nhiều vấn đề kỷ thuật đang đuợc "khắc phục" , xin anh em thông cổm :)


Phần 9: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (kết thúc)
 Phần 10:  Ngày Thứ Hai -Đại Tiệc
 

Phần 11: Ngày Thứ Hai -Về Thăm Trường Xưa
Phần 12: Ngày Thứ Hai -Về Thăm Trường Xưa (kết)

 


Phần 13: Ngày Thứ Hai -Thăm Đan Viện Carmel
 
Phần 14 : Ngày Thứ Ba - Vui Chơi Sông Lô

 
       
Phần 15 : Ngày Thứ Ba - Vui Chơi Sông Lô (Hết)


Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Mừng 50 năm làm linh mục cha G. B. Nguyễn Hữu Ban

Ngày Chúa Nhật 16/5/2010, Ban đại diện và các anh em đại diện các lớp CSB vùng Nha Trang, có Thắng và Dương đại diện lớp 72 , đến chúc mừng 50 năm làm linh mục cha G. B. Nguyễn Hữu Ban, nguyên cha giáo TCV Sao Biển Nha Trang. (tin và hình từ anh Kim Ngân)
Cảm ơn Thắng và Dương đại diện anh em SB72 nhé

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Lai Rai San Diego

Mình về San Dieogo thăm ba mẹ chông của bà xả, ngồi lai rai với bạn hiền vài ly


Lần này Dũng uống chậm quá, nên bia bốc hơi hết :-))

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010

Hello

Hello AE,

 

Tuần vừa qua mình đi câu dự định để đãi Tú, hắn hẹn đến nhà mình chơi hai ngày cuối tuần sẽ kể chuyện sau 1 tháng về VN.

Đêm thứ sáu, gọi hoãn lại dịp khác hắn mới bị đau chân.  (mình thì nghĩ bà-xả không cho hắn đi, chứ chân cảng đâu thì anh-hưởng đến việc đi thăm bạn-bè) Thành ra mình vẫn còn trong tủ lạnh, AE nào thích câu thì xuống đây đi câu với mình, nếu không thích câu muốn ăn thì mình sẽ gởi.

Còn các AE khác thì thế nào? Hy-vong mọi người cùng gia-đình vẫn khoẻ bằng an. Nếu chuyện vui, lạ kể cho các AE khác nghe với.  

Hey Dung noir. Đi Hawaii vui quá mà, kể cho AE nghe đi chứ.

 

Thân mến,

Đông