Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010

Hello

Hello AE,

 

Tuần vừa qua mình đi câu dự định để đãi Tú, hắn hẹn đến nhà mình chơi hai ngày cuối tuần sẽ kể chuyện sau 1 tháng về VN.

Đêm thứ sáu, gọi hoãn lại dịp khác hắn mới bị đau chân.  (mình thì nghĩ bà-xả không cho hắn đi, chứ chân cảng đâu thì anh-hưởng đến việc đi thăm bạn-bè) Thành ra mình vẫn còn trong tủ lạnh, AE nào thích câu thì xuống đây đi câu với mình, nếu không thích câu muốn ăn thì mình sẽ gởi.

Còn các AE khác thì thế nào? Hy-vong mọi người cùng gia-đình vẫn khoẻ bằng an. Nếu chuyện vui, lạ kể cho các AE khác nghe với.  

Hey Dung noir. Đi Hawaii vui quá mà, kể cho AE nghe đi chứ.

 

Thân mến,

Đông

Không có nhận xét nào: