Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Hội Ngộ CSB Tại Hà Dừa

Anh em SB72 tại cuộc hội ngộ CSB tại Hà Dừa 4/28/2010

Dung, Phần, Định, Sơn, Thắng, DươngKhông có nhận xét nào: