Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Gặp Nhau Giửa Sài Gòn..

35 năm mới đến nhà.
Gặp trong giây lát lại xa nhau rồi.
Ước gì vài tháng nữa thôi.
Anh em ta lại gắp mồi..cụng bia...

Cảnh, Huy, Bổ, Lễ, và các MBT tại nhà Lễ

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

có ae nào biết hết tên các MBT không?