Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

tháng 11 cầu cho các đẳng linh hồn.


Các anh em thân.

Hôm qua ghé nhà Bổ chơi, hai anh em có bàn chuyện xin lễ cầu nguyện cho Micae Dũng petit, Gioakim Trùng, Micae Chí maisen, Phong ken, Kỳ Khoa, Lan và Ba Mẹ của các anh em 72 đã qua đời.

Anh em mình dù sao vẫn coi Nha Trang và TCV Sao Biển như cái nôi đã phát xuất ra. Bởi thế, xin các anh em còn đang ở Nha Trang sẽ liên lạc với nhau và xin 1 Thánh lễ giỗ vào ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018.

Các anh em ở xa xin hiệp thông và cầu nguyện theo ý lễ nhé. Rất mong Bác Định và các anh em Nha Trang thực hiện giúp cho tất cả anh em 72. Xin cám ơn các bác thật nhiều.

L T Bổ.

Hôm nay 29/10/2018, nhớ Dũng petit đã qua đời 7 năm rồi (29/10/2011)

                                                                                                                                            

Nhớ Bạn