Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Hoa Thánh Giá
Đời ô trọc, giữa ưu tư khắc khoải
Tham chức danh, chước ma quỷ phá xâm
Đã bao lần, vì che đậy lỗi lầm
Con khua mép, chuyện anh em ga'nh thế

Nào phơi vẽ, bàn tranh đua mổ xé
Cố bới tìm, niềm tư lợi xoay chiều
Áo công minh, tự nâng thế ngạo cao
Con lạm dụng, mạn tước quyền Thiên Chúa

Con chấp đoán, mặc linh hồn hoen úa
Thắng lợi gì, sát hại anh em mình
Lời ác buông, ngòi viết nhọn dấu đinh
Thêm lần nữa, con đóng nhục Khổ Giá

Trước Nhan Thánh, thấy mình đê hèn quá
Bài khiêm nhường, một đời Chúa đã mang
Con là ai, một tạo vật lầm than
Đôi tay nhỏ, không che nổi lương án

Lòng vang vọng, tiếng kêu cầu bi oán
Của tha nhân, của ca? những hồn oan
Ôi Chúa ơi," Cái đà trong mắt Con
Mà lại thâ'y .. xa` trong ngươi kẻ khác" (Mt 7, 1-5)

Nay con đến, xấp mình tâm phủ phục
Xin thương ban, Trái Tim Cha khải hoàn
Biết đỡ nâng, ủi an mảnh trái ngang
Chay tĩnh nguyện bên anh em yếu đuối ...

Một lần nữa xin cho con tạ lỗi
Chăm nguyện cầu lãnh hội Đức Yêu Thương ...
Hoa Thánh Giá đây mới chính là đường
Đưa con đến bến bờ yêu đích thực

~lkm thân tặng các anh Sao Biển 72