Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH


CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM 
LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC 
GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH
      🎀04.08.2004 - 04.08.2019🎀
* TÔNG SẮC BỔ NHIỆM CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
* GIOAN PHAOLÔ GIÁM MỤC
Tôi tớ các Tôi Tớ của Thiên Chúa
Gởi người con thân mến Giuse Nguyễn Chí Linh, thuộc hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Nha Trang nay được chỉ định làm Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa, lời chào thăm và Phép Lành Tòa Thánh.

Bởi lòng ân cần tha thiết ước muốn chu toàn nhiệm vụ là Mục Tử của Giáo Hội toàn cầu, nay vì một duyên do đặc biệt, Cha hướng tâm hồn Cha về  Giám Tòa Thanh Hóa hiện đang khao khát được có vị Thượng Thẩm Tư Tế chủ trì, sau khi vị tiền nhiệm là Huynh đệ khả kính Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm qua đời. Hỡi Con Thân Mến ,này đây Cha  cậy nhờ đến Con, người mà Cha xét thấy có đủ tài trí khôn ngoan để có thể đảm nhận chức vụ ấy, bởi quả thật Con là người đã được phú bẩm dồi dào những đức tính thích đáng và từng trải về hoạt động mục vụ. Bởi thế, sau khi hội ý cùng Bộ Phúc Âm Hóa Chư Dân, Cha hành sử quyền lực Tông Tòa của Cha mà bổ nhiệm và thiết lập Con làm Giám Mục Chánh Tòa Thanh Hóa, với tất cả quyền hạn và các trách vụ theo các quy định Giáo Luật liên hệ đến Con và đến địa vị của Con. Con có thể nhận lễ thụ phong do bất cứ vị Giám Mục Công Giáo nào sẽ được diễn ra ở ngoại thành Rôma. Nhưng trước đó Con phải tuyên xưng Đức Tin và tuyên thệ trung thành với Cha và các vị Kế Vị của Cha theo đúng thể thức đã được ấn định, các văn kiện này một khi đã ký đúng luật và đóng ấn kiện toàn Con sẽ cẩn thận gởi về Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Chư Dân. Sau đó Con phải thông tri cho cộng đoàn Giáo sĩ và Giáo dân của Con để họ được hiểu biết về việc Con đã được tuyển trạch, Cha khuyến khích tất cả mọi người thuộc cộng đoàn này, dưới quyền lãnh đạo và tăng cường các việc lành phúc đức. 
  Hỡi Con Thân Mến, Cha không còn gì khác hơn là để tâm hồn gắn bó với Con đang trên đường đảm nhiệm trọng trách này. Bởi vậy, cậy nhờ ơn thiêng phù trợ. Con hãy chuyên cần làm cho các huấn lệnh và ơn cứu độ của Chúa Kitô được lan tỏa rạng ngời. 
  Làm tại Rôma, cạnh Đền Thánh Phêrô , ngày hai mươi mốt tháng năm, năm Chúa Giáng Sinh thứ hai ngàn lẻ bốn, Giáo Tông Triều của Cha năm thứ hai mươi sáu.
* Các chữ ký:
Joannes Paulus pp II
Marcellus Rossetti, protonot Apost.