Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

In Memoriam-Lê Thanh Trùng

Hôm nay là ngày giổ 5 năm của bạn
Xin góp một lời cầu nguyện cho linh hồn người bạn học xưa.

Gioakim Lê Thanh trùng
1961-2006
Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Happy wedding !


Chúc mừng Bảo Hân & Hòang Chí


Mời anh em 72 xem trước một sô hình ảnh
gặp mặt cuối năm và dự Lễ cưới của co Bảo.
Sẽ có thông tin thêm.
Thân
Bạch Phiến.