Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Happy wedding !


Chúc mừng Bảo Hân & Hòang Chí


Mời anh em 72 xem trước một sô hình ảnh
gặp mặt cuối năm và dự Lễ cưới của co Bảo.
Sẽ có thông tin thêm.
Thân
Bạch Phiến.

Không có nhận xét nào: