Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Hội Ngộ Ngày thứ nhất 26/7/2010

Những hình ảnh tiêu biểu ngày hội ngộ thứ nhất

(Xin coi hình album ở đây: Ngày thứ Nhất)
Đăng nhận xét