Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Cảm Tưởng Lúc Coi Hình

Các bạn mến,

Coi tới coi lui những tấm hình, mình rất cảm động thấy anh em quay quần với nhau suốt mấy ngày trời. Nhìn tấm hình 4 người chờ xe ướt át đêm khuya bắt đầu cho cuộc hành trình, nhìn những buổi ăn đơn sơ, những chiếc chiếu sơ sài mà thấy thật sự xúc động. Anh em đã không quản ngại đuờng xá xa xôi, thời gian hạn hẹp để tụ tập với nhau lâu như vậy. Làm sao cuộc hôi ngộ thành công, vui như thế này nếu anh em không về!

Hội ngộ lần 10 này thành công vui vẻ nhờ vào tấm lòng chia ngọt xẻ bùi của các cha giáo và tất cả anh em, nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đặc biệt của Bảo, Dương, Thắng, Cảnh; nhờ sự đóng góp tài chánh, tinh thần của mọi anh em, nhất là ân tình của ba ngừơi bạn Dũng, Đông, Cường; và nhờ những đóng góp khác của những anh em và gia đình Sao Biển 72.

Mình thành thật chúc mừng anh em quê nhà đã tổ chức thành công cuộc hôi ngộ này. Mong sẽ có ngày anh em nước ngòai cũng có dịp về cùng tham dự.

Đường đời còn dài, chắc sẽ có ngày đó, các bạn nhỉ.

Hưng

Không có nhận xét nào: