Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

CÁO PHÓ

Thưa các Bác, em vừa mới nhận được tin báo:

Nhạc mẫu của bạn Lê hồng Bảo SB 72 là:
Cụ Bà Anna Đoàn Thị Thạch
Sinh 1932 - Tại: Bố Trach, Quảng Trạch, Quảng Bình

Đã được Chúa gọi về lúc 18g55 ngày 10-12-2015 
tại giáo xứ Song Mỹ, giáo hạt Ninh Sơn, giáo phận Nha Trang. 
Hưởng thọ: 84 tuổi

Nghi thức Tẩm liệm lúc 16g00 ngày 11-12-2015
Thánh lễ an táng lúc 15g00 ngày 12-12-2015

Nguyện xin Lòng thương xót Chúa và Mẹ Sao Biển dẫn đưa linh hồn Anna thân yêu của chúng con được vào cõi trường sinh muôn đời.

Xin kính báo và mong anh em góp lời cầu nguyện cho linh hồn Anna.

em
Cảnh 72

Không có nhận xét nào: