Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Happy birthday daddy-

Happy birthday daddy. I miss you so much and I love you a lot!! I hope you have a great birthday and we all miss you very much♡♡♡♡♡#happybirthdaydaddy #iloveyoudaddy #daddy#imissmydaddy #loveyousomuch

Emily Nguyen

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Anh em CSB thăm và chúc Tết quí Ân sư

Anh em CSB thăm và chúc Tết quí Ân sư tại Nhà nghỉ dưỡng Linh Mục, Thanh Hải, Nha Trang

Hình ảnh của Nguyễn Đức Thắng sb72:

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Chia Buồn với Gia Đình Phần


Nhận được tin buồn từ Nha Trang, Việt Nam
Thân mẫu của bạn Nguyễn Xuân Phần lớp SB72 

Cụ  Madalena Nguyễn thị Dẹp

vừa qua đời tại Cây Vông vào  ngày 10 tháng 1 năm 2014,
hưởng thọ 88 tuổi

Gia đình Sao Biển 72 xin chia buồn cùng bạn Nguyễn Xuân Phần .
Xin cầu nguyện nhiều cho linh hồn Cụ Madalena

Thành Kính
Gia Đình Sao Biển 72


Cụ  Madalena Nguyễn thị Dẹp
1926-2014(Hình: Nguyễn Đức Thắng)