Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Anh em CSB thăm và chúc Tết quí Ân sư

Anh em CSB thăm và chúc Tết quí Ân sư tại Nhà nghỉ dưỡng Linh Mục, Thanh Hải, Nha Trang

Hình ảnh của Nguyễn Đức Thắng sb72:

Không có nhận xét nào: