Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Chúc Mừng Đôi Trẻ Bích Hạnh & Ngọc ĐangChúc mừng đôi trẻ, chia vui với gia đình Chánh và hai họ

(Hình: Nguyễn Đức Thắng) Không có nhận xét nào: