Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

1 nhận xét:

sao biển nói...

Giáng sinh"Đầm Ấm"...
Hahaha, bác chúc thật là khoái khoái.
Đúng thế, có "Đầm" thì mới ấm bác ạ.