Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Hân hoan báo tin và thân mời.

Lễ Vu quy con gái của Đặng Công Chánh SB72

.

Không có nhận xét nào: