Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Thương Tiếc Cha

Nhận được tin buồn từ Việt Nam, một người cha nhân hậu, một bác sĩ tận tâm, một người anh đáng kính

Cha AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG

Đã được Chúa gọi về ngày 10 tháng 5, năm 2017, sau nhiều năm chống chọi với những bệnh tật vì đã hết lòng hết sức tận tụy hy sinh, chung sống giúp đở dân nghèo vùng quê hẻo lánh

Nguyện xin Ngài trên thiên đàng sẽ luôn nhìn xuống theo dõi bảo vệ mọi người còn ở lại thế gian này, nhất là những người nghèo khổ yếu đuối mà Ngài đã suốt đời chăm sóc che chở


Linh Mục Bác Sĩ AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG
1955-2017