Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

SB72 - HN 2008 Conference information

1) Time: Friday 8/1 - 7:00PM Pacific Time (or Saturday 8/2 9:00AM Nha Trang time)
2) To talk: call 1-866-705-0531 ; password: (đả gởi)
3) To share picture:

- Turn on webcam
- Go to https://freetrial.webex.com/freetrial/j.php?ED=107372217&UID=0&PW=b901000005040e03414d1e02
- Enter your name ( and email address, optional )
-Enter the meeting password:
(đả gởi)
-Click "Join Now".
- Once inside Webex, click on Video
- Once picture appear, click on SEND VIDEO
(Note: DO NOT CALL the number provided by Webex- Use number in item (2) above)
Hy vong cuoc hop mat online se thanh cong.

SB72 Hôm Nay

Thật xúc động nhìn lại những khuôn mặt xưa. Cảm ơn anh em đả chịu khó gởi hình cho AE nhớ.
Vội vàng post hình lên cho AE nhận diện nên nhiều sơ sót. Mình sẽ từ từ chỉnh sau nhé


Hà và con gái

SB72 và cha Cần

Dung và phu nhân tương lai

Con gái và bà xả Định

Lễ
Minh
Hùng và phu nhân

Và con gái Hùng

Gia đình Cường
Dung
Sơn
Chánh và con trai
Huấn và cháu

Lộc

Tuân

Gia đình Huy
Túc và gia đình

Dương
Gia đình Dương


SB72 và cha Linh
Gia đình Cảnh

Gia đình Khoa

Lam và con gái

Bảo và phu nhân

Định (và bà xã Quý)Hùng
Khoa
Chí mai sen và Túc ken
Gia đình Thắng

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Hình Ảnh HN 2008 - From Web Albums

Vài hình ảnh lựa từ website cha Đắc gởi.
Update: Nhiều hình quá nên AE có thể coi hình ở đây:

Picture album from Linh SB73
http://picasaweb.google.com/linhsb73

Đêm khai mạc:
http://www.gpnt.net/images/cuusb/hnsbdemkhaimac1/

Chuẩn Bị (from Cha Đắc)
http://gpnt.net/images/cuusb/hoingosb1a/

Ăn trưa, sinh họat (from Cha Đắc)
http://gpnt.net/images/cuusb/hnsb6970trua3007/

Hình ảnh lớp 72

Bàn học ngày xưa.
Phía dưới có thể là một thế giới: sách học, truyện, kẹo bánh...

Hình ảnh xưa


Bàn ăn d'un carré!
Giử chuông, hái trộm dừa, xin cơm cháy, rồi cái hủ gì ấy nhỉ?

Văn nghệ & Tòan cảnhMore pictures at http://www.gpnt.net/images/cuusb/hnsbdemkhaimac1/

Hình Ảnh HN 2008 -7/29/2008 - from Cường