Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2008

Mini reunion in Seattle-July 12, 2008

Anh em Sao Biển 72 trong buổi "nhậu" tại nhà Hưng mập ở Seattle:
Hy, Hưng, Cường, Trung, Dũng (Noir)

Anh em đang coi DVD "Hội Ngộ Sao Biển 72 2006"


Hùng (con trai Cường) Cường, Hưng, Quân (con trai Hưng), và Dũng

Dâu Sao Biển 72

Không có nhận xét nào: