Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2007

Đội Tuyển Thủ "Quốc Gia" SB72

Anh em nào nhớ hết tên những danh thủ này thì xin cho anh em hay với nhé. Cảm ơn Bảo đả gởi tấm hình quý báu này.

1 nhận xét:

sao biển nói...

Làm sao nhớ hết ngày xưa
Một ngàn ngày lẻ...có vừa lòng nhau ?
Trải qua một cuộc bể dâu
Kẻ đi người ở...chén sầu riêng ai
Đội banh tòan những anh tài
Cầu thủ đá bóng, đạp gai năm nào
Bạn ở đâu ? Bạn ở đâu ?
Xin nâng một chén nhớ nhau Tết này
Ba mưoi ba năm uống chẳng say
Một mình một chén, còn ai với mình...

Rất nhớ các bạn...Cảnh ken