Thứ Tư, 19 tháng 12, 2007

Danh sach SB72

STT

Họ và Tên


Nick

Giáo Xứ

Nơi ở hiện nay

1


Anh

Mỏ ếch

Chánh tòa, Nha Trang


2

Lê Hồng

Bảo

Cáo già

Vĩnh Phước, Nha Trang

Song Mỹ, Phan Rang

3

Lê Tú

Bổ


Vĩnh Cẩm, Cam Ranh


4

Trần Tiến

Cảnh

Ken

Bắc Thành, Nha Trang

Cẩm Đường, Long Khánh

5

Đặng Công

Chánh

Ông nghĩa

Hoà Nghĩa, Cam Ranh

Tân Minh, Hàm Tân - PT

6

Lê Công

Chi

Già chi

Hộ Diêm, Phan Rang

Hộ Diêm, Phan Rang

7

Nguyễn

Chí

Mai sen

Cây Vông, Nha Trang

Cây Vông, Nha Trang

8

Nguyễn Hữu

Cường


Phước Hải, Nha Trang

Washington DC, USA

9

Nguyễn Ý Quỳnh

Dao

Búa

Quy Nhơn

Québec, Canada

10

Vũ Đình

Dung

Giu đa

Phước Hải, Nha Trang

Phước Hải, Nha Trang

11

Lê Văn

Dương

Pharisiêu

Quân Trấn, Nha Trang

84,Ng T Thuật-Nha Trang

12

Nguyễn Đức

Dũng

Noir

Ba Làng, Nha Trang

Seattle, USA

13

Nguyễn Ngọc

Dũng

Petit

Bắc Thành, Nha Trang

San Diego, CA - USA

14

Trần Quốc

Định

Mập

Hoà Yên, Cam Ranh

Hoà Yên, Cam Ranh

15

Trần Hữu

Đông

Mỡ

Ba Làng, Nha Trang

USA

16

Lê Tứ

Giang

Bay

Tân Hội, Phan Rang

USA

17

Nguyễn Châu

Hộ Diêm, Phan Rang

Hộ Diêm, Phan Rang

18

Nguyễn Minh

Hiển


Ba Làng, Nha Trang

USA

19

Nguyễn Đình

Huấn


Hòa Nghĩa, Cam Ranh

Đồng Tre, Tuy Hòa

20

Đoàn Xuân

Hùng

Râu

Phước Hải, Nha Trang

Phước Hải, Nha Trang

21

Đỗ Mạnh

Hùng

con

Thanh Hải, Nha Trang

USA

22

Nguyễn Văn

Hùng

Ba trợn

Bình Chính, Phan Rang

USA

23

Trần Thế

Huy

Philatô

Hòa Yên, Cam Ranh

Hố Nai, Biên Hoà

24

Nguyễn Phan

Hưng

Mập

Qui Nhơn

Seattle, USA

25

Phạm Văn

Hy

Thánh (Hynos)

Vĩnh Phước, Nha Trang

Seattle, USA

26

Nguyễn Kỳ

Khoa

Giang hồ

Hộ Diêm, Phan Rang


27

Trần Văn

Khoa

Ông Nhạc

Phước Thiện, Phan Rang

Phước Thiện, Phan Rang

28

Nguyễn Đình

Khôi

Cô Đào

USA

USA

29

Nguyễn Thành

Kỉnh

Bà già

Phước Hải, Nha Trang

Phước Hải, Nha Trang

30

Đậu La

Lam


Quảng Lâm, Bảo Lộc

Quảng Lâm, Bảo Lộc

31


Lan

Chuột chù

Vĩnh Cẩm, Cam Ranh


32

Phan Văn

Lễ

Diện méo

Vĩnh Cẩm, Cam Ranh

Bình Tân, Saigon

33

Nguyễn Phi

Long


Phước Hòa, Nha Trang

Australia

34

Phùng Bá

Lộc

Bá Ninh

Phước Hải, Nha Trang

Phước Hải, Nha Trang

35

Bùi Quang

Minh

Già hồ

Phước Hải, Nha Trang

Phước Hải, Nha Trang

36

Nguyễn Xuân

Phần

Thầy Rùa

Cây Vông, Nha Trang

Cây Vông, Nha Trang

37


Phong

Ken

Chợ Mới, Nha Trang


38

Nguyễn Thái

Phương


Thanh Hải, Nha Trang


39

Phạm

Quý

con

Phước Thiện, Phan Rang

Phước Thiện, Phan Rang

40

Nguyễn Hùng

Sinh

giòi

Hộ Diêm, Phan Rang

Thanh Đa, Sài gòn

41

Nguyễn Thanh

Sơn

Bìm bịp

Hà Dừa, Nha Trang

Hà Dừa, Nha Trang

42

Lê Công

Tâm

Bánh mì

Ninh hòa


43

Phạm Ngọc

Thanh

ẻo

Phước Thiện, Phan Rang

Phước Thiện, Phan Rang

44


Thăng


Hòa Nghĩa, Cam Ranh

USA

45

Nguyễn Đức

Thắng

Bạch phiến

Ba Làng, Nha Trang

Ba Làng, Nha Trang

46

Nguyễn Xuân

Thắng

Công tử bột

Phước Hải, Nha Trang


47

Phạm Xuân

Thắng

Mụ béo

Dục Mỹ, Ninh Hòa

Bảo Lộc, Lâm Đồng

48

Nguyễn Đức

Trung

Luật sư

Hòa Nghĩa, Cam Ranh

USA

49

Lê Thanh

Trùng


Thanh Điền, Phan Rang

Thanh Điền, Phan Rang

50

Nguyễn Đức


Ninh Hòa

Bình Chánh, Saigon

51

Trịnh Đình

Tuyến


Ba Làng, Nha Trang

USA

52

Lê Văn

Tuân

Ông bầu

Chợ Mới, Nha Trang

Ba Ngòi, Cam Ranh

53

Nguyễn Thành

Túc

ken

Hà Dừa, Nha Trang

Cần Thơ

54


Văn

lẹo

Chánh tòa, Nha Trang


55

Trịnh Như

Vinh


Thanh Điền, Phan Rang


56

Ngô Văn


Gò Đền, Phan Rang

Gò Đền, Phan Rang

57

Nguyễn Quốc

Việt

cận

Quy Nhơn

Bắc Hội, Dalat

Không có nhận xét nào: