Thứ Năm, 6 tháng 12, 2007

Re: Thương về Hòa Yên nhớ Sao Biển

Hi men,
Đây là hai bức ảnh chụp trong lần họp lớp đầu tiên tổ chức năm 2000 tại Hộ Diêm. Bức trên chụp trước nhà xứ vào lúc xế trưa khi đã "nhậu" xong nên ai nấy có vẻ "sần sần". Bức dưới chụp vào buổi sáng lúc dự lễ ra nên áo quần nghiêm chỉnh hơn.
Bảo,

 
Đăng nhận xét