Thứ Hai, 3 tháng 12, 2007

Doi Tuyen SB72

Hưng,

 

Mình nghĩ là (trái sang phải):

 

Đứng:             Quỳnh Dao, Hà, Dũng (đen), Cảnh, Sơn, Túc, Trùng.

Ngồi:               Kỉnh, Minh, Chí, Dũng (petit), Lể.

 

C.

Không có nhận xét nào: