Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2007

TCV Sao Biển

Hình này của Hòang Linh 73 vừa mới gởi. Mình thấy hay quá nên xin lưu lại đây chia sẻ cùng anh em. Hình này mình có thể thấy rỏ ràng nhà xí của chú nhỏ, và cái mái che nho nhỏ phía sau nhà xí, chổ tụi mình vẫn ngâm quần đùi cho tới khi bốc hương ngạt ngào mới chịu đem đi xả nuớc..

Không có nhận xét nào: