Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thánh Lễ Vĩnh Khấn:Soeur LUCIA PHẠM NGUYỄN NGỌC TUYÊN. Soeur LUCIA PHẠM NGUYỄN NGỌC TUYÊN.
    Thánh Lễ Vĩnh Khấn ngày 30/5/2019 tại Nhà Dòng.
    Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 8g30 ngày 05/6/2019 tại Nhà Thờ Phước Thiện.
    Sau Thánh Lễ là Tiệc Mừng được tổ chức tại 
Hội Trường của Nhà thờ Phước Thiện.Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thương Tiếc Cha Tađêo Phan Đình TạcCÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
 GIÁO PHẬN NHA TRANG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO
 Cha Tađêô PHAN ĐÌNH TẠC,
vừa qua đời lúc 19g00, Chúa Nhật
ngày 19/5/2019 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
hưởng thọ 76 tuổi
47 năm Linh mụcTiểu sử Cha Tađêo Phan Đình Tạc

Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1943 tại Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa thuộc Giáo xứ Đại Điền.
- 1956 - 1964: + Tu học tại Tiểu chủng viện Làng Sông, Qui Nhơn;
                          + Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang
                          + Tu viện Phanxicô, Thủ Đức
- 1964 - 1966 : Học Triết học tại Đại chủng viện Xuân Bích, Huế.
- 1966 - 1968: giúp xứ
- 1968 - 1972 : Học Thần học tại Đại chủng viện Xuân Bích, Huế
Được Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Giám mục Giáo phận Nha Trang
Truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, ngày 12 tháng 5 năm 1972.
 - 1972-1975: Dạy học tại Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang.
- 1975-1977: Phụ trách Chủng viện Lâm Bích, Nha Trang.
- 1977-1983: Làm việc tại Tòa giám mục Nha Trang
- 1983-1995: Quản xứ Đồng Hộ, Giáo Hạt Diên Khánh
- 1995-2003: Quản xứ Bình Cang, Giáo Hạt Nha Trang
- 2003-2017: Quản xứ Gò Muồng
- 2011 đến 2017: Quản xứ Gò Muồng, kiêm Quản Hạt Vạn Ninh
- 2017 – 5/2019: Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Giáo phận Nha Trang 
- 19/5/2019: Qua đời lúc 19g00 tại Tòa Giám Mục Nha Nha Trang.