Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Chúc Mừng Lớp Trưởng Hải Ngoại

Chúc  mừngTân lớp trương hải ngoại
Phạm Văn Hy

Mời các bạn xem video cuộc bầu cử cho tân lớp trưởng SB72

Đăng nhận xét