Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Những hạt ớt đang trổ mầm

Mình đang trồng lại cây ớt từ những hạt ớt người bạn đã chăm chiu hái gởi những ngày cuối đời

2 tuần sau khi gieo hạt

Không có nhận xét nào: