Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Chúc Mừng Người anh em SB72

Hình ảnh bạn bè SB72 ăn mừng đám cưới của đôi uyên ương Xuân Nghĩa&Nhã Thanh

Chúc mừng đôi uyên ương
Chia vui với gia đình hai họ và bạn Phần SB72Không có nhận xét nào: