Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thánh Lễ Vĩnh Khấn:Soeur LUCIA PHẠM NGUYỄN NGỌC TUYÊN. Soeur LUCIA PHẠM NGUYỄN NGỌC TUYÊN.
    Thánh Lễ Vĩnh Khấn ngày 30/5/2019 tại Nhà Dòng.
    Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 8g30 ngày 05/6/2019 tại Nhà Thờ Phước Thiện.
    Sau Thánh Lễ là Tiệc Mừng được tổ chức tại 
Hội Trường của Nhà thờ Phước Thiện.Không có nhận xét nào: