Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

SB72 Hôm Nay

Thật xúc động nhìn lại những khuôn mặt xưa. Cảm ơn anh em đả chịu khó gởi hình cho AE nhớ.
Vội vàng post hình lên cho AE nhận diện nên nhiều sơ sót. Mình sẽ từ từ chỉnh sau nhé


Hà và con gái

SB72 và cha Cần

Dung và phu nhân tương lai

Con gái và bà xả Định

Lễ
Minh
Hùng và phu nhân

Và con gái Hùng

Gia đình Cường
Dung
Sơn
Chánh và con trai
Huấn và cháu

Lộc

Tuân

Gia đình Huy
Túc và gia đình

Dương
Gia đình Dương


SB72 và cha Linh
Gia đình Cảnh

Gia đình Khoa

Lam và con gái

Bảo và phu nhân

Định (và bà xã Quý)Hùng
Khoa
Chí mai sen và Túc ken
Gia đình Thắng

Không có nhận xét nào: