Thứ Tư, 9 tháng 7, 2008

Hình Cũ

Bây giờ hơi hưỡn gửi anh em mấy tấm hình xem chơi:

Vợ của hai thằng "Vịt kìu" này mà nhận ra tụi nó tớ… xỉu liền!

Đây là 3 chàng "ngự lâm" nhưng chỉ có 2 chàng "pháo thủ", còn D'Artagnan đâu?

Cái tướng sầu đời này đúng là báo trước biến cố 75!

Ca Đoàn 3 người: cũng đầy đủ ca trưởng, ca viên và nhạc công.

Cựu Giám Đốc giải tội cho Tân Giám Đốc:

- Mày phạm tội gì tao biết ráo trọi rồi. Mau điếu đóm rồi tao miễn xá cho!

Cu Thắng tập uống ôming bia

Không có nhận xét nào: