Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Hình Ảnh HN 2008 - From Web Albums

Vài hình ảnh lựa từ website cha Đắc gởi.
Update: Nhiều hình quá nên AE có thể coi hình ở đây:

Picture album from Linh SB73
http://picasaweb.google.com/linhsb73

Đêm khai mạc:
http://www.gpnt.net/images/cuusb/hnsbdemkhaimac1/

Chuẩn Bị (from Cha Đắc)
http://gpnt.net/images/cuusb/hoingosb1a/

Ăn trưa, sinh họat (from Cha Đắc)
http://gpnt.net/images/cuusb/hnsb6970trua3007/

Hình ảnh lớp 72

Bàn học ngày xưa.
Phía dưới có thể là một thế giới: sách học, truyện, kẹo bánh...

Hình ảnh xưa


Bàn ăn d'un carré!
Giử chuông, hái trộm dừa, xin cơm cháy, rồi cái hủ gì ấy nhỉ?

Văn nghệ & Tòan cảnhMore pictures at http://www.gpnt.net/images/cuusb/hnsbdemkhaimac1/

Không có nhận xét nào: