Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Nhà Dũng Noir

Anh em SB72 gặp nhau nhậu nhẹt ở nhà Dũng Noir hôm qua. Đông từ Dallas bay về thăm gia đìng ở Spokan, lái xe qua thăm "bạn hiền" :)
Gởi anh em vài tấm hình để nhận mặt nhau khi có dịp.


Dũng noir, Hưng mập, Đông mở đang nhậu gỏi gà, bê thui

Các phu nhân ngồi tán gẩu, từ trái qua phải:
Hồng (vợ Dũng) Diễm (vợ Hưng) Giang (vợ Đông) và Phụng (em gái Dũng)

Không có nhận xét nào: